Jeleniogórska Akademia Młodego Ratownika

Z radością informujemy, że od 1 marca do 30 listopada 2023 realizujemy projekt pn. Jeleniogórska Akademia Młodego Ratownika!

jeleniogórska akademia młodego ratownika

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania społeczności Jeleniej Góry w edukację dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez udział w projekcie dzieci, uczniów i rodziców z jeleniogórskich szkół. Celem jest również wzrost poziomu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i ochrony zdrowia.

Realizując projekt chcemy również pobudzić społeczną świadomość dotycząca tematyki pierwszej pomocy, a pośrednio też dotyczącą empatii, otwartości na drugiego człowieka, integracji społecznej i umiejętności współdziałania.

Działania edukacyjno-artystyczne

W ramach projektu przeprowadzimy szereg działań edukacyjno-artystycznych, jak:

  • warsztaty z zakresu pierwszej pomocy w szkołach podstawowych
  • międzyszkolne zawody z pierwszej pomocy
  • piknik Akademii Młodego Ratownika z pokazami służb ratunkowych (zapraszamy już 16 czerwca 2023, godz. 10:00-13:00 na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie przy ul. B. Czecha 14)
  • całoroczne zajęcia pn. Jeleniogórska Akademia Młodego Ratownika
  • konkurs plastyczno-literacki „I Ty możesz zostać superbohaterem”
  • wystawa pokonkursowa
  • wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci „Pogo to wie”.

Aktualności

Na naszym fanpage’u można śledzić wszystkie bieżące działania i informacje o planowanych akcjach.

Partnerzy projektu

Projekt realizujemy ze wsparciem naszych partnerów – Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Centrum Ratownictwa.

Informacje o dofinansowaniu

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Całkowita wartość projektu: 100 750 zł
Dofinansowanie: 87 000 zł